One Happy Life!

One Happy Life!

czwartek, 17 lipca 2014

Cheap traveling, part one: how to pack hand luggage?


Podróżujemy coraz więcej, ale nie chcemy przy tym wydawać dużych pieniędzy. Jak zorganizować wyjazd żeby dobrze się bawić a nie wydać wszystkich swoich oszczędności? W tanim podróżowaniu uważam się za eksperta, dlatego dzisiaj rozpocznę cykl postów o tym jak zwiedzić świat bez rujnowania swojego konta!

We travel more and more, but at the same time we do not want to spend a lot of money. How to organize a trip to have a good time and not spend all of your savings? I am an expert in cheap traveling , so today I will begin a series of posts about how to see the world without ruining your account! 

źródło wizzair.com

SCROLL DOWN FOR ENGLISH 
LEER EN ESPAÑOL AQUÍ

Podstawą w tanim podróżowaniu samolotem jest podróżowanie z bagażem podręcznym. I nie ma problemu jeżeli lecimy na weekend, wtedy mała walizeczka spokojnie wystarczy.  Ale jak się spakować w bagaż o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm w Ryanair i Norwegian, 42 x 32 x 25 cm w Wizzair jadąc na dwa tygodnie? Wykupienie bagażu dodatkowego niestety podwoi lub nawet potroi nam koszt biletu (w dwie strony zapłacimy 237zł w Ryanair, jeżeli musimy się przesiąść będzie to aż 474złlub więcej), lepiej te pieniądze wydać podczas urlopu, prawda? Podstawą jest pamiętanie o przedmiotach zakazanych w bagażu podręcznym czyli:

- Noże o długości ostrza powyżej 6 cm, nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego oraz metalowe pilniki do paznokci.
- Płyny o pojemności większej niż 100 ml, przez płyny rozumiemy żele, pasty, napoje, emulsje, płynne mieszanki, zawartość pojemników będących pod ciśnieniem, a więc wszystkie płynne kosmetyki, lub dezodoranty. Na lotnisku Stansted prześwietlano mi bagaż wielokrotnie bo nie wsadziłam do plastikowego woreczka dwóch próbek perfum o pojemności 1 ml. Najgorsze było, że całkowicie o nich zapomniałam i nie wiedziałam czego mogą tam szukać.. Lekarstwa w płynie niezbędne podczas podróży (np. krople do oczu, spray dla astmatyków) zwolnione są z ograniczeń. Płyny te należy zgłosić osobno w trakcie kontroli bezpieczeństwa..
 - Sprzęt biwakowy i sportowy. Tutaj wszystko zależy od obsługi lotniska, ale widziałam jak dziewczynie zabrano z walizki hantle o wielkości 1,5 kg każdy. Namiot można przewieźć w bagażu podręcznym jeżeli kijki są aluminiowe i nie przewozimy do metalowych śledzi lub szpilek. Te ostatnie możemy łatwo zastąpić kupując plastikowe lub pożyczając od młodszego siostrzeńca drewniane kredki. Problemem są zazwyczaj kijki trekkingowe lub do nordic walking, jak do tej pory słyszałam tylko o jednym przypadku, że pozwolono je przewieźć jako bagaż podręczny.
 - O tym chyba nie muszę pisać, ale... zabronione jest również przewożenie broni palnej i białej, materiałów łatwopalnych i wybuchowych. Czyli zapalniczka czy zapałki mogą okazać się problemem.


Wszystkie rzeczy, które nie nadają się do przewozu zostaną nam odebrane lub dostaniemy szansę nadania ich bagażem rejestrowym. Tutaj znajdziecie pełną listę przedmiotów zabronionych.

Wiemy już czego nie zabierać, teraz przejdźmy do tego co zabrać? Jadąc na 2 tygodnie nie opłaca się zabierać żelu pod prysznic czy szamponu w miniaturkach, lepiej kupić na miejscu. Tak samo olejku do opalania, który zużyjemy prawdopodobnie cały. Ja zawsze zabieram dezodorant w sztyfcie lub kulce, perfumy, kosmetyki do makijażu, miniaturkę płynu do demakijażu, małą odżywkę do włosów, lakier do paznokci. Tak, mężczyźni mają łatwiej w tej kwestii. Mój partner zabiera tylko dezodorant w sztyfcie, perfumy, żel do włosów i mały (100ml) płyn do soczewek. Opakowania do przelania kosmetyków znajdziemy na Allegro lub w Rossmanie. Musimy przygotować się na to, że w malutką walizkę nie zabierzemy ubrań na 2 tygodnie tak by nie trzeba było ich prać. Ja zazwyczaj biorę ubrania na tydzień a potem je piorę. Wam polecam zrobić to samo, spakować się na tydzień a jak zostanie miejsce coś dopakować. Nie potrafię pakować się na tydzień przed, zazwyczaj robię to w ostatniej chwili. Jest to możliwe dzięki temu, że opracowałam sobie listę rzeczy do zabrania. Polecam zrobienie takiej listy każdemu i modyfikowanie jej po każdym wyjeździe. W kolejnym poście przedstawię Wam listę rzeczy, które zabieram zawsze bez znaczenia gdzie lecę.The basis for a cheap traveling by plane is traveling with hand luggage. There is no problem if we go for a weekend, then a small suitcase is  enough. But how can you pack to luggage with dimensions of 55 cm x 40 cm x 20 cm (Ryanair and Norwegian) or 42 x 32 x 25 cm (Wizzair) if you´re going for two weeks? Purchase of additional baggage, unfortunately, will double or even triple the price we paid for ticket, is better to spend the money during the holidays, right? The basic is to remember about things that are prohibited in carry-on baggage:

- Knives with blades of more than 6 cm, scissors with blades of more than 6 cm as measured from the fulcrum and metal nailfiles.

- Liquids with a capacity of more than 100 ml, it means all fluid gels, pastes, drinks, emulsions, liquid mixtures, the content of pressure containers, and all the liquid cosmetics or deodorants. On Stansted Airport they X-rayed me several times because I did not put to plastic bag two samples of perfume with a capacity of 1 ml. The worst part was that I completely forgot about them and did not know what they look for ... some drugs that we need during the trip (eg. eye drops, spray for asthmatics) are exempt from the restrictions. These fluids should be reported separately during security checks .

  - Camping and sports equipment. Here everything depends on the service on the airport. The tent can be carry in your hand luggage if poles are aluminum and do not carry the metal traces or pins. The latter can easily be replaced by buying plastic or borrowing from a nephew wooden pencils. The problem is usually trekking poles and Nordic walking poles, so far I only heard of one case that it was allowed to carry them as hand luggage.

  - I do not think I need to write, but ... is also prohibited carrying firearms and
sidearms, flammable materials and explosives. So lighter or a match can be a problem.

All things that are not suitable for carriage will be taken away from us or we'll get the chance to give their luggage registrationHere you will find a full list of prohibited items.
We already know what not to take, now let's move on to what to take? If we are going for 2 weeks is not worth to take a shower gel or shampoo, better to buy on the place. The same with suntan lotion, which probably we will use whole. I always take my deodorant stick or roll-on, perfume, make-up, make-up remover liquid (in 100zl bottle), a small hair conditioner, nail polish. Yes, men have easier in this regard. My partner takes just deodorant, perfume, hair gel and a small (100ml) liquid for lenses. Special travel size bottles you can find on ebay or in Rossman. You have to realise that for 2 weeks is not possible to pack everything to a small suitcaise. I usually take clothes for a week and then I wash them. I recommend you do the same, thing to pack for a week and as you will still have space you can add something. I can not pack a week before, I usually do it at the last minute. This is possible thanks to the fact that I made a list of things to pack. I recommend to everybody making such a list and modify it after every trip. In next post I will present you a list of things that I take always no matter where I'm going.7 komentarzy:

 1. Bardzo przydatny post. Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajnie na pewno wskazówki przydadzą mi się przed wakacyjnym wyjazdem. Ale ostatnio w Egipcie zabrano mi nożyczki do paznokci. Może faktycznie przekroczyły 6 cm...

  OdpowiedzUsuń
 3. Wszystko zależy od dobrej woli kontrolerów. Dlatego raz nozyczki mogły przejść przez kontrolę a potem już nie.

  OdpowiedzUsuń
 4. pamiętam, kiedy po raz pierwszy leciałam samolotem, zabrano mi ulubione kosmetyki i już nigdy więcej nie popełniłam tego błędu... :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Świetne rady, skorzystam jadąc do Japonii, bo przyznam, że spakowanie rzeczy na 3 miesiące w spełniającym normę bagażu już spędza mi sen z powiek

  OdpowiedzUsuń
 6. Polecisz z małą walizką a wrócisz z dużą, oby wyjazd był owocny!

  OdpowiedzUsuń